REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä OK

Rekisteristä vastaa SmartResponse A/S, Vesterbrogade 129, Bygning 9, 5. sal, 1620 Kööpenhamina, Tanska.

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Klavs Pedersen, yhteystiedot: info@smartresponse.fi
ja +45 3823 7000.

3. Rekisterin nimi

SmartResponse A/S Kilpailurekisteri Suomi.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot rekisteröidään kilpailun yhteydessä:

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on SmartResponse A/S:n järjestämistä kilpailuista ja sivustoilta. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisten tai yksityisten tahojen tarjoamista palveluista ja rekistereistä.

7. Tietojen luovutus eteenpäin

Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin ilman suostumustasi. Luovutamme henkilötietosi eteenpäin asiakasyrityksillemme, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti sopimuskumppaneilleen palvelun toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Tietojen poistaminen

Henkilötietosi voidaan pyynnöstäsi poistaa rekisteristä. Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiselle eteenpäin, ei SmartResponse A/S voi poistaa henkilötietojasi asiakasyritystemme rekistereistä.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla. Henkilötietojen lähettäminen tapahtuu salaamattomalla yhteydellä.

10. Kielto-oikeus

Sinulla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.